Privacybeleid

Privacy verklaring


Sol Luna,
gevestigd aan de Arnhemsestraat 38 in Brummen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

mail: info@solluna.nl
telefoon: 0575-567533

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sol Luna verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij indien nodig verwerken als je een inbreng klant bij ons bent:
–   Voor- en achternaam
–   Adresgegevens
–   Telefoonnummer
–   E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solluna.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sol Luna verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–   Verzenden van onze nieuwsbrief (je geeft hiervoor toestemming door akkoord te gaan met onze voorwaarden)
–   Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor inbreng
–   Sol Luna verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sol Luna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sol Luna) tussen zit.

Sol Luna gebruikt het volgende computersysteem:

Maat-Ontwerp. Daarin verwerken wij de gegevens van klanten die kleding inbrengen. Dit systeem wordt beveiligd en onderhouden door Schouten Computersystemen te Hengelo. Sol Luna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je niet langer wenst in te brengen en uit ons systeem verwijderd wil worden kan dit 7 jaar na het laatste inbrengjaar vanwege belastingtechnische redenen. (wij zijn verplicht 7 jaar gegevens te bewaren)

Delen van persoonsgegevens met derden

Sol Luna verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sol Luna gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Sol Luna van je verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Je kunt je verzoek sturen naar info@solluna.nl Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Heb je een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, dan verzoekt Sol Luna je hierbij eerst bij ons een melding van te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als niet gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden, is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sol Luna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd, neem dan contact met ons op.