The Good Roll Foundation heeft als doel het beschikbaar maken van duurzame sanitaire voorzieningen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Kortom: Onze Foundation is er om ervoor te zorgen dat het geld dat we ophalen met de verkoop van onze rollen zo goed mogelijk te besteden aan de bouw van sanitatie, zonder hierbij winst te maken.

The Good Roll doneert ieder jaar 50% van haar nettowinst aan het bouwen van toiletten in ontwikkelingslanden. Dit is de (netto) winst die overblijft nadat de gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld personeel en huur van ons kantoor in mindering zijn gebracht.

Omdat wij geloven in ons ondernemerschap en onze missie/visie willen we een maximaal bedrag overhouden dat we reserveren voor de donatie aan onze foundation & onze voor onze samenwerking met SIMAVI voor de bouw van toiletten. Daarom hebben wij onze “overhead kosten” gefixeerd tot een maximum van 30%. Mochten de kosten hoger worden dan 20% dan gaan de extra kosten van ons winstaandeel af en komen ze niet ten laste van onze Foundation.

Zo blijven we volledig gefocust op onze missie, namelijk het bouwen van toiletten en het verbeteren van mensenlevens in die landen waar zij deze primair noodzakelijke basisvoorziening niet hebben.

We give a shit!